Volledige naam  
E-mail  
Telefoon nummer   
Hoe heeft u ons gevonden?  
Bericht  
  

Praktijkadres

Wilma Meuwissen
Hoogveldsweg 10
6102 CB Echt
Nederland

 

+31 (0)475-214 441

praktijk@pantarei-chi.nl

 

VBAG:                    200802
RBCZ:                    911278
AGB-code:             90024214
AGB praktijkcode: 90003099
KvK:                       14080190

Rabobank Echt rek.nr.: NL96RABO012 91 18 907

BIC: RABONL2U
t.n.v.:

Pantarei, Hoogveldsweg 10 6102 CB Echt -Pey

 

Consult  vanaf 15 juli 2021 € 78,50 per uur
 

Betaling contant, ook is er een pinautomaat aanwezig.

 

Openingstijden:  uitsluitend op afspraak
                            maandag tot met vrijdag tussen
                            10.00 uur en 17.00 uur 

Contact

Let op: 

de straat Hoogveldsweg is in tweeën gedeeld door de Kastelenweg

De behandelingen worden door diverse zorgverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed, afhankelijk van de polisvoorwaarden, zoals in een aanvullende verzekering.


Check uw polis goed! Sinds 2021 is veel veranderd.

 

Informatie over de beroeps verzekering VBAG en de
Alternatieve & Complementaire Zorg Kompas vindt u hier.

 

Voor problemen met de werking van de website
kunt u contact op nemen met Synna.nl

Vragen? Vul het formulier in

Verzekeringen

Wetgeving


Op 1 januari 2020 worden de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) en Jeugdwet aangepast. In beide wetten worden de volgende punten gewijzigd:    

aanpassing van de bewaartermijn van het medisch dossier;

aanvulling van de informatieplicht van de hulpverlener;

inzage onder nader omschreven voorwaarden medisch dossier overleden cliënt. 

 

https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/behandelingsovereenkomst/wijzigingen-wgbo.htm

https://www.psychotherapie.nl/actueel/nvp-nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=1196818432
 
Aanvullende info van de rijksoverheid.
          
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34994_verbeteren_patientgerichte


https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechten-van-patient-en-privacy/rechten-bij-een-medische-behandeling/rechten-en-plichten-bij-medische-behandeling.
 

"Het doel van het Landelijk Register Zorgaanbieders (LRZa) is om duidelijk te maken wie, waar, welke zorg verleent en met welke bevoegdheid. Zo heeft de burger inzicht in waar hij welke zorg kan verkrijgen.

Daarnaast maken ook diverse (overheids)organisaties gebruik van LRZa voor bijvoorbeeld beleidsvorming of toezicht. Door deze landelijke en openbare registratie van zorgaanbieders kan er voor goed toezicht en een efficiënte uitvoering binnen de zorg worden gezorgd. Een belangrijke politieke wens die verankerd ligt in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). " 

Bron LRZa