Lyme specialist

In 1998 heb ik tijdens een weekendje weg een boswandeling gemaakt in de omgeving van de Hunebedden te Borger op de Drentse Hondsrug. Mijn energie level was laag, ik was aan het herstellen van een fikse valpartij en bevond me midden in een burn-out.

Pas na enkele dagen tijdens een controle bezoek bij een Arbodienst arts heb ik de vraag gesteld of zij wist wat drie ronde vlekken op mijn been konden zijn.

“Vlug naar je huisarts” was haar advies, ik heb een klein antibiotica kuurtje ontvangen van de huisarts. Met de vraag van mij, na een week is dit voldoende was het antwoord

 “maak je maar niet zo druk!”

 

Onwetende dat dit flinke gevolgen zou hebben, ben ik gewoon doorgegaan met mijn poging tot herstellen van de valpartij en burn-out. Ik was bezig met de studie Gezondheidstherapeute en door de jaren heen heb ik met meer studie, meer en meer geleerd hoe complexe ziekten zich kunnen ontwikkelen.
 

Pas jaren later, in 2004 ben ik in aanraking gekomen via de spagyriek met bioresonantie.

Tijdens  een lezing van de firma TS product over de ziekte van Lyme, heb ik mijn AH erlebnis gehad.
 

Wat ik kan wel zeggen dat dit het begin is geweest om zoveel mogelijk details te weten te komen hoe ik de strijd aan kon gaan met die beestjes in mijn lichaam.

 

 

 

Start behandeling

Bijwerkingen

Helaas heb ik nog nooit kunnen zeggen wat er voor bijwerkingen komen.
Indien de cliënt adviezen goed opvolgt zullen er weining zijn.

Indien er wel bijwerkingen zijn of erge ongemakken worden ervaren kunnen we altijd in overleg gaan wat er op dat moment extra nodig is.

Chronische klachten kunnen tijdens de behandeling in een acute toestand overgaan, hetgeen als een positief teken gezien kan worden. Het lichaam geeft daarmee aan in staat te zijn langdurige klachten aan te pakken.

De behandeling kan de afvoer van schadelijke stoffen op gang brengen. Het is van groot belang dat het lichaam deze schadelijke stoffen zo snel mogelijk kwijtraakt.

 

Om dit te bevorderen is het belangrijk om aansluitend op de behandeling water te drinken.

Twee liter water per dag is blijvend aan te bevelen. Naast veel water drinken kan een goed warm bad of een sauna (als uw algehele conditie dat toelaat) een positieve invloed hebben op de reiniging.

 

Het gebruik van alcohol dient zo lang mogelijk achterwege te blijven.

 

Tijdens de behandeling kunnen eventueel korrels, druppels en/of huidolie via het apparaat bewerkt worden. Deze bevatten dan dezelfde informatie als de gegeven behandeling en worden meegegeven om het effect van de behandeling te ondersteunen.

Er wordt een Lyme vragenlijst gebruikt en een algemene vragenlijst om de algehele gezondheid in kaart te brengen.

Daarna wordt getest door middel van bioresonantie en verder aangevuld met kinesiologische spiertesten.
De behandeling kan aangevuld worden met complementaire middelen voor de bestrijding van de Borrelia bacterie en de co infecties.

De inzichten met betrekking tot deze behandelingen komen voort uit zeer verschillende disciplines en alles wordt nauwkeurig uitgezocht.

 

Tip: Wanneer u gebeten bent door een teek of ander insect, bewaar deze dan in een potje. Tijdens een consult wordt dan gekeken of deze besmet is met Borrelia of andere infecties.

Na afloop behandeling

Misverstand: Er is altijd een rode ring, Bulls    eye bij besmetting.

Feit: Aspecifieke symptomen: de specifieke    "bulls-eye" huidklachten treden slechts bij      30% van de besmette patiënten op;    

daarnaast kunnen ook wisselend          griepachtige verschijnselen, malaise en migrerende spier- en gewrichtsklachten voorkomen..

 

Misverstand: De overdracht, maar ook zeker de verspreiding vindt niet altijd plaats via de teek als vector (overigens zijn ook  niet alle teken besmet.
In Nederland gemiddeld 20 / 30 %.

Feit: De overdracht vindt ook plaats door vlooien, muskieten, dazen, maar ook door mens op mens zoals door  seksueel contact, via placenta, borstvoeding etc.

 

Misverstand: Alleen grote teken besmetten.

Feit: Jonge teken zijn besmettelijker door de zogenaamde nymfe.
In 70 % van alle infecties worden deze ongemerkt opgelopen.

 

Misverstand: (On) betrouwbare laboratoriumtesten: wat wordt er gemist? De huidige bloedtesten zoals Western blott is  

slechts voor 60% betrouwbaar en de ELISA test (50%). Deze sensitieve testen, welke juist bedoeld zijn om de diagnose te  bevestigen via de reguliere geneeskunde zijn onvoldoende. Er lopen dus veel onbegrepen en verkeerd behandelde Lyme- negatieve Lymepatiënten rond, met alle gevolgen van dien ...

FeitPro Health is met nauwkeurige testen bezig, helaas dienen deze zelf betaald te worden.

 

Misverstand: Een korte en in vele gevallen langdurige antibiotica kuur lost alle gevallen van de ziekte van Lyme op  (NHG standaard).

Feit: Veel mensen blijven met rest verschijnselen en klachten belast.

 

Misverstand: Expressie symptomen: klachten kunnen optreden binnen 2-4 weken.

Feit: Ook mogelijk na één of meerdere jaren. Bij deze laatste groep spreken we over "asymptomatische dragers", welke wel door de Borrelia besmet zijn, maar nog geen klachten hebben. De Borrelia wordt door het immuunsysteem onderdrukt en is in

rustvorm. Bij een periode van extreme stress, bijvoorbeeld bij een operatie, emoties of gebruik van immuunsuppressiva, kan

 de bacterie tot ontwikkeling komen en kunnen klachten ontstaan, welke meestal niet worden gekoppeld aan het

 besmettingsmoment zoals een tekenbeet in het verleden.

 

Misverstand: Reizen is vooral de besmettingshaard

Feit: Lyme disease is echt geen een lokale of regionale ziekte. In alle werelddelen zijn er verschillende varianten informeer daarom je behandelaar waar je op vakantie bent geweest.

 

Misverstand: Verwekker en co-infecties zijn altijd hetzelfde.

Feit: Er bestaan tientallen Borrelia-species. Deze komen hier echter niet allemaal voor en zijn ook niet allemaal pathogeen (wel  de Borrelia burgdorferi, -afzeilii en garinii). Door het verzwakte immuunsysteem, maar ook door de vector, is zo'n 50% van de

chronisch Iyme-patiënten besmet met meerdere micro-organismen, vaak een combinatie van virussen (CMV, EBV Ebstein Barr Virus, vaak ziekte van Pfeiffer genoemd), bacteriën (Bartonella), Rickettsia (Babesia), schimmels, Ehrlichia etc. Deze geven natuurlijk ook een scala aan klachten.

 

Misverstand: Chronische Lyme klachten zijn altijd duidelijk te herleiden

Feit: Juist de diversiteit van de klachten maakt het lastig de juiste diagnose te stellen. De intensiteit varieert hevig en alle  beschreven klachten kunnen in meer of mindere mate voorkomen o.a.: variëren van pijnen in spieren en gewrichten tot

slapeloosheid, depressies, autisme, gehoor- en virusstoornissen, tintelingen en gevoelsstoornissen, hartritmestoornissen  

 (zonder afwijkingen op het ECG), geheugenproblemen en tremor.

 

 Mocht u twijfelen of uw symtomen overeenkomen, neem dan contact op met uw arts of Pantarei.

Misverstanden 

Eigen ervaring besmetting

Wanneer mag je je een Lyme specialist noemen?

Ik denk zelf nooit. Ondanks dat ik uit verschillende specialistische methodes veel heb geleerd, weet ik nog steeds niet genoeg.
Dom weg omdat de borrelia een meester in vermommen is en ongelofelijk veel schade kan toebrengen.
Gelukkig met mij, blijven vele complementaire, reguliere therapeuten en medici zoeken en hun kennis delen.
 

Lyme specialist, nog steeds in wording ondanks dat ik zeer veel cliënten sinds 2004 heb mogen ondersteunen in hun proces.
Tevens heb ik vele weer gelukkig de praktijkdeur uit zien lopen die voordien ernstig ziek binnen kwamen.
 

Het is iedere keer weer een persoonlijk proces en kan soms lang duren.
 

Ook heb ik als Lyme specialist diverse keren mijn kennis mogen delen met collega's bicom therapeuten tijdens seminars van Fitronics

Hoe wordt e.e.a. aangepakt?

Er wordt een extra vragenlijst ingevuld, een zelf check, het MISAS protocol

Achtergrond zelfcheck.

Deze vragenlijst is wetenschappelijk gevalideerd en samengesteld door Dr. Richard Horowitz, internist en auteur en hij  heeft al vele duizenden patiënten met Lyme behandeld.
Het is niet de bedoeling dat deze vragen lijst een arts of therapeut vervangt, neem deze vragenlijst eventueel mee naar uw consult van de behandelende arts/ therapeut en verwijs naar http://www.cangetbetter.com .

Ik heb zelf door de jaren een werkwijze ontwikkeld en heb hier goede resultaten mee, de combinaties van therapieën en holistische werkwijze is van wezelijk belang voor herstel.

 

 

MISAS
M
ulti Systemische Infectieuze Ziekte Syndroom

dr.Horowitz

Why can't I get better

dr. Rau

Truus Hartsink

Volksgezondheidszorg


 

In het boek
"Holistisch Handboek voor de ziekte van Lyme" door mijn collega
Ludzer de Boer wordt een grote lijnen uitgeleg, wat ongeveer mijn werkwijze is.

Video's en web pagina's

Lyme specialist

Lyme  epidemie

Uitgebreide pagina over Lyme.
De indrukwekkende documentaire geeft veel informatie.

Wat ben ik blij dat ik mijzelf heb kunnen helpen en door de jaren heen vele cliënten.
Resultaten tellen of wetenschappelijk bewijs, de overtuiging van van enkele artsen, of aleen richtlijnen?
SAMENWERKING met complementaire therapieën is een must.