Bioresonantie

De Bicom Resonantie Therapie is een energetische behandelmethode gericht op het hele lichaam. De methode werkt therapeutisch met energie, meer specifiek met de lichaamseigen trillingen van de patiënt. Vanuit de biofysica is bekend dat alle chemische processen in het lichaam bestuurd worden door elektromagnetische trillingen. Veel ziekteprocessen beginnen met verkeerde, disharmonische trillingen die de chemische processen verkeerd aansturen. Het is dus heel belangrijk om de energetische besturing van het lichaam in evenwicht te brengen en onder controle te behouden.

Uit onderzoek door Burr aan de Yale University in de jaren 1930 is gebleken dat gezonde organen en orgaansystemen elektromagnetische golven uitstralen elk met een karakteristieke frequentie en een karakteristiek frequentie patroon. Bovendien is het zo dat, meer recente testresultaten van andere internationaal gerenommeerde onderzoekscentra, zoalsProf. P. A. Anninos van Democritus Universiteit van Thracië in Alexandroupolis (Griekenland) heeft aangetoond dat er een link bestaat tussen pathologische processen en veranderingen in een trilling patroon. Hij heeft dit gedaan in een reeks van gefundeerde studies.

De Duitse arts F. Morell maakte gebruik van deze kennis en ontwikkelde in 1977 de zogenaamde Moratherapie. Voor Morell was het duidelijk dat het veel eenvoudiger was om therapeutisch direct in te grijpen op het energetisch besturingsniveau in plaats van in de chemische processen, zoals dat bijvoorbeeld gebeurt bij de meeste medicijnen. Gesteund door onderzoeken van prof. C Smith, verbonden aan de Salford University in Engeland, ontstond daaruit in 1987 de bioresonantietherapie.


Film: Wat is Bioresonantie?

Klachten verlichting

Over het algemeen gesproken kunnen disharmonische frequenties vanuit ieder verstoord lichaamsonderdeel naar het apparaat geleid, en dienovereenkomstig behandeld worden. Dit verklaart dat de bioresonantietherapie niet aan één enkel ziektebeeld gebonden is.

Deze methode gecombineerd met de kennis en vaardigheden opgedaan met o.a. de opleiding als Natuurgeneeskundige, kinesiologie en vele bijscholingen hetgeen uitstekend werkt bij onder andere:

 • Allergieën en intoleranties

 • Blokkades door, littekens, medicatie, emoties en trauma's

 • Belasting door virussen, bacteriën en schimmel

 • Lyme klachten

 • Belasting door parasieten en milieutoxines

 • Spijsverteringsklachten

 • Burn out en vermoeidheidsklachten

 • Huidklachten

 • Ondersteuning bij ADHD, Autisme en Dyslexie

 • Ondersteuning bij oncologie en auto - immuunziekten

 • Ontstoren van vaccinaties

Binnen Pantarei wordt er zeer kindvriendelijk gewerkt en is voor alle leeftijden geschikt.

woman leans on wall in white fur jacket docking her head while holding it using her leaf hand
woman leans on wall in white fur jacket docking her head while holding it using her leaf hand

Het Bicom apparaat

Het Bicom-apparaat, waarmee gewerkt wordt is speciaal ontwikkeld om de lichaamseigen trillingen van patiënten te verwerken tot individuele therapiesignalen.Via verschillende elektrodes wordt de energetische informatie van een aangesloten persoon via kabels naar het apparaat geleid. Er wordt dus geen electriciteit van of naar het lichaam gevoerd. Door middel van een biologische filter (een hightech chip) scheidt het apparaat gezonde en zieke trillingen.

Het Bicom-apparaat, waarmee gewerkt wordt is speciaal ontwikkeld om de lichaamseigen trillingen van patiënten te verwerken tot individuele therapiesignalen.Via verschillende elektrodes wordt de energetische informatie van een aangesloten persoon via kabels naar het apparaat geleid. Er wordt dus geen electriciteit van of naar het lichaam gevoerd. Door middel van een biologische filter (een hightech chip) scheidt het apparaat gezonde en zieke trillingen.

De harmonische (gezonde) trillingen worden elektronisch versterkt of verzwakt teruggegeven. De disharmonische (ongezonde) trillingen worden, al dan niet versterkt, spiegelend aan de persoon teruggegeven, die vervolgens dan de foutieve, zieke trillingen verzwakken of deze zelfs helemaal opheffen. Daardoor verdwijnt de foutieve besturing van de chemische processen in het lichaam.

Behandelwijze

Start behandeling

Voordat u naar de eerste afspraak komt ontvangt u per email een vragenlijst die u thuis kunt invullen. Tijdens het consult lopen we deze samen door, waarna direct begonnen kan worden met testen door middel van bioresonantie. Tijdens het testen zullen er vragen komen, hetgeen een totaal beeld gaat vormen voor de behandeling, die aansluitend zal plaatsvinden.

Er wordt holistisch gewerkt, dat wil zeggen, alles kan aan bod komen en allerlei therapie- vormen kunnen gecombineerd worden, zodat uw zelf genezend vermogen, het lichaam en de geest in balans kan brengen. Bioresonantie is een patiëntvriendelijke therapie, die pijnloos is en daarom ook voor kinderen een ideale behandelingsmethode is.

Iedereen reageert op geheel eigen wijze, waardoor door elke behandeling anders zal verlopen. Belangrijk is dat het lichaam de mogelijkheid krijgt om zijn zelf genezende kracht te activeren.

Neem gerust contact op indien u vragen heeft of deze therapie geschikt is voor uw klachten of dat ze ter ondersteuning van uw andere therapieën kan dienen.

white paper on brown folder beside silver key
white paper on brown folder beside silver key

Na afloop behandeling

De behandeling kan de afvoer van schadelijke stoffen op gang brengen. Het is van groot belang dat het lichaam deze schadelijke stoffen zo snel mogelijk kwijtraakt.

Om dit te bevorderen is het belangrijk om aansluitend op de behandeling water te drinken.

Twee liter water per dag is blijvend aan te bevelen. Naast veel water drinken kan een goed warm bad of een sauna (als uw algehele conditie dat toelaat) een positieve invloed hebben op de reiniging.

Het gebruik van alcohol dient 24 uur na de behandeling achterwege te blijven.

Tijdens de behandeling kunnen eventueel korrels, druppels en/of huidolie via het apparaat bewerkt worden. Deze bevatten dan dezelfde informatie als de gegeven behandeling en worden meegegeven om het effect van de behandeling te ondersteunen.

Bijwerkingen

Chronische klachten kunnen tijdens de behandeling in een acute toestand overgaan, hetgeen als een positief teken gezien kan worden. Het lichaam geeft daarmee aan in staat te zijn langdurige klachten aan te pakken.

person holding clear drinking glass
person holding clear drinking glass
woman sitting painting
woman sitting painting