Veel gestelde vragen

Verzekeringen

De behandelingen worden door diverse zorgverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed, afhankelijk van de polisvoorwaarden, zoals in een aanvullende verzekering.

Check uw polis goed! Ook in 2024 is veel veranderd.
Helaas erkennen sommige verzekeraars de code 24005 Natuurgeneeskundige behandelingen niet meer! Helaas kan ik geen andere code gebruiken.

Informatie over de beroeps verzekering VBAG en de
Alternatieve & Complementaire Zorg Kompas vindt u hier.

Wetgeving

Op 1 januari 2020 worden de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) en Jeugdwet aangepast. In beide wetten worden de volgende punten gewijzigd:    
aanpassing van de bewaartermijn van het medisch dossier;
aanvulling van de informatieplicht van de hulpverlener;
inzage onder nader omschreven voorwaarden medisch dossier overleden cliënt. 

https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/behandelingsovereenkomst/wijzigingen-wgbo.htm

https://www.psychotherapie.nl/actueel/nvp-nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=1196818432
 
Aanvullende info van de rijksoverheid.
          
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34994_verbeteren_patientgerichte

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechten-van-patient-en-privacy/rechten-bij-een-medische-behandeling/rechten-en-plichten-bij-medische-behandeling.

Documenten