Contact

Praktijkadres
Wilma Meuwissen
Hoogveldsweg 10
6102 CB Echt
Nederland+31 (0)475-214 441

praktijk@pantarei-chi.nl
VBAG:                    200802
RBCZ:                    911278
AGB-code:             90024214
AGB praktijkcode: 90003099

KvK:                       14080190
Rabobank Echt
rek.nr.: NL96RABO012 91 18 907
BIC: RABONL2U

t.n.v.:
Pantarei, Hoogveldsweg 10 6102 CB Echt-Pey

Consult  € 84,--per uur
Betaling contant of pin mogelijk

Openingstijden: Uitsluitend op afspraak
                             maandag tot met vrijdag
                             10.00 uur en 18.00 uur

Veel gestelde vragen

Verzekeringen

De behandelingen worden door diverse zorgverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed, afhankelijk van de polisvoorwaarden, zoals in een aanvullende verzekering.

Check uw polis goed! Ook in 2024 is veel veranderd.
Helaas erkennen sommige verzekeraars de code 24005 Natuurgeneeskundige behandelingen niet meer! Helaas kan ik geen andere code gebruiken.

Informatie over de beroeps verzekering VBAG en de
Alternatieve & Complementaire Zorg Kompas vindt u hier.

Wetgeving

Op 1 januari 2020 worden de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) en Jeugdwet aangepast. In beide wetten worden de volgende punten gewijzigd:    
aanpassing van de bewaartermijn van het medisch dossier;
aanvulling van de informatieplicht van de hulpverlener;
inzage onder nader omschreven voorwaarden medisch dossier overleden cliënt. 

https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/behandelingsovereenkomst/wijzigingen-wgbo.htm

https://www.psychotherapie.nl/actueel/nvp-nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=1196818432
 
Aanvullende info van de rijksoverheid.
          
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34994_verbeteren_patientgerichte

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechten-van-patient-en-privacy/rechten-bij-een-medische-behandeling/rechten-en-plichten-bij-medische-behandeling.

Documenten